KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen TOBB’nin, beyaz eşya sektöründe KDV ve ÖTV oranlarının kalıcı olarak düşürülmesi talebimizle ilgili 31/05/2018 tarih ve 8382 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.22.06.2018/03

 

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, komitemiz tarafından konu hakkında daha sonra Çevre Komisyonuna iletilmek üzere görüş bildirilmesine.22.06.2018/03

 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.06.2018/03

 

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.22.06.2018/03

Haber Tarihi : 4/7/2018
Paylaş