KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “17. Meslek Grubu – Kooperatifler, Enerji Altyapı ve Hafriyatçılar Meslek Grubu”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.26.06.2018/03

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/203 Esas sayı ve 21/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 17/03/2015 ile 18/10/2017 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde Vinç Operatörü olarak çalışan bir işçisinin Ekim 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.06.2018/03

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1058 Esas sayı ve 16/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 16 yıllık kıdeme sahip ve iş makinası operatörü olarak çalışan bir işçinin 2017 yılı Mart ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.06.2018/03

 

KARAR:4

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, komitemiz tarafından konu hakkında daha sonra Çevre Komisyonuna iletilmek üzere görüş bildirilmesine.26.06.2018/03

 

KARAR:5

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/265 Esas sayı ve 21/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

            Dava konusu, davalı iş yerinde 16/10/2014 - 14/03/2015 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde iş makinası operatörü olarak çalışan bir işçisinin Mart 2015 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.06.2018/03
Haber Tarihi : 7/7/2018
Paylaş