KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/284 Esas Sayı ve 05/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 01/09/1995 ile 31/03/2018 tarihleri arasında davalı şirkette ustabaşı olarak çalışan 15 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir ustabaşının Mart 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.500-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.06.2018/05

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi’nin 2017/291 Esas Sayı ve 31/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 25/05/2007 – 24/04/2017 tarihleri arasında yaklaşık 10 yıl kadar aşçı olarak görev yapan bir kişinin 2017 Nisan ayında alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.250-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.06.2018/05

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/219 Esas Sayı ve 15/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 20/06/2012 ile 14/02/2018 tarihleri arasında davalı iş yerinde şef garson olarak çalışan bir işçisinin Şubat 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.000-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.06.2018/05

 

KARAR:4

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

            Sektörümüzdeki kafe, restaurant ve otellerde, çöp ve atıklar ayrıştırılmadan aynı yere atılmaktadır. Belediyelerin yapacağı işler doğrultusunda çöp ve atıkların ayrıştırılarak toplanması konusunun Çevre Komisyonun yapacağı toplantıda gündem maddesi olarak görüşülmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.27.06.2018/05
Haber Tarihi : 7/7/2018
Paylaş