KARAR:1

TOBB’nin, mobilya sektöründe KDV oranının kalıcı olarak % 8’e düşürülmesi talebimize istinaden gelen 06/06/2018 tarih ve 8711 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.04.07.2018/04

 

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.04.07.2018/04
Haber Tarihi : 13/7/2018
Paylaş