KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2017/485 Esas sayı ve 30/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 13/11/2007-27/05/2017 tarihleri arasında yaklaşık 9 yıl 6 ay kadar kalorifer ve klima ustası olarak görev yapan bir kişinin 27/05/2017 tarihi itibariyle alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise,   belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının % 30 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.07.2018/06

 

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, mesire ve gezi alanları, boş arsa ve yolların daha temiz hale

getirilmesi ile ilgili çalışma yapılması, Sapanca Gölü çevresindeki konut ve iş yerlerinin atık sularının Sapanca Gölüne dökülüp dökülmediğinin araştırılması konularının Çevre Komisyonun yapacağı toplantıda gündem maddesi olarak görüşülmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.07.2018/06

           

            KARAR:3

            Agdaş yetkili firmaların, Agdaş’tan toplantı talebine istinaden, Agdaş İç Tesisat Müdürü ile yapılan görüşme neticesinde yetkili firmaların 3 gruba ayrılarak, toplantıların gerçekleştirilmesine, bu toplantılardan çıkacak süzme taleplerle bütün yetkili firmaların tek toplantıda buluşturularak çözüme katkı sunulması tasarlanmıştır. Toplantı tarihleri, yeri meslek grubu üyelerimize, meslek komitemiz tarafından bildirilip, duyurulacaktır. 04.07.2018/06
Haber Tarihi : 13/7/2018
Paylaş