KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, belediyelerin halkı bilgilendirme konusundaki anons sistemlerinde gürültü kirliliğine sebep olan yoğun anonsların belli saat dilimlerinde yapılması.05.07.2018/05

 

  KARAR:2

            SGK İl Müdürlüğüne, yeni göreve başlayan meslek komitesi olarak tanışma ve genel konularda fikir alışverişi yapmak amacıyla Meslek Komitemiz tarafından Ağustos ayı içerisinde ziyaret gerçekleştirilmesine, söz konusu ziyaret için Odamız tarafından 2-3 alternatif tarihe göre randevu alınmasına, Komite Başkan Yardımcımız Davut ACUNMAN’a bu alternatif tarihlerin bildirilmesine ve ziyaretle ilgili yerel basında haber yapılmasına.05.07.2018/05

 

   KARAR:3

            Ağustos ayı komite toplantımızın 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılmasına.05.07.2018/05 

 

               KARAR:4

            Ağustos ayı komite toplantımıza sektör sorunlarını görüşmek üzere, özel hastanelerin komitemiz tarafından davet edilmesine.05.07.2018/05

           

            KARAR:5

            Meslek grubumuzdaki rehabilitasyon merkezleri sektör temsilcileri ile yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapılmıştır. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde 29. Meslek Komitesi Üyelerinin de görüş ve bilgileri alınarak yaşanan ortak sorunlar ile ilgili veri toplanmasına, Ekim ayı içerisinde ortak komite toplantısı yapılarak yol haritası hazırlanmasına karar verilmiştir.05.07.2018/05
Haber Tarihi : 13/7/2018
Paylaş