KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi  28/05/2018 tarih ve 2018/242 Esas 1. İş Mahkemesi sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu 22/12/2014 ile 29/03/2018   tarihleri arasında 3,5 yıl kadar dökümhane bölümünde çalışan   bir işçinin  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.04/07/2018.05
 
 
KARAR:2

Çevre Komisyonun çalışmaları ile ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların görüşülmesi,
Organize sanayi bölgelerinde arsa talebi olan firmaların çevreye zararlı iş kollarında faaliyet gösterip göstermediğinin çevre komisyonu tarafından tespit edilmesi ve bu konuda çevre komisyonundan onay alınması.04/07/2018.05
 
 
KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi 24/06/2018 tarih ve 2018/253 Esas  sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 02/08/2014 ile 06/05/2016   tarihleri arasında hızlı ten inşaatı şantiyesinde 4 yıl kadar  kaynakçı olarak çalışan   bir işçinin  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.04/07/2018.05


Haber Tarihi : 16/7/2018
Paylaş