KARAR:1

Ali Ethem Yıldırım (İnşaat Mühendisi) 18/06/2018 tarihli dilekçesinde Muhtelif cadde ve sokaklarda kaldırım yapım işinde betonun mukavemetini arttırmak amaçlı kullanılmak üzere Macrofiber birim(1kg) fiyatının  33-TL(otuzüçtürklirası)+KDV   olabileceği meslek komitemiz tarafından belirlenmiştir. Söz konusu fiyatın Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından ilgili kişiye yazılı olarak  bildirilmesine.27.06.2018.03

KARAR:2

Çevre Komisyonun çalışmaları ile ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların görüşülmesi,

Hafriyat ve inşaat molozlarının atıklarının,  Belediyeler  tarafından  belirlenen alanlara dökülmesine özen gösterilmesine.27.06.2018.03

KARAR:3

İmar barışı uygulaması hakkında  Odamız 18. ve 34. Meslek Komitelerinin ortaklaşa olarak  söz konusu uygulama hakkında,  bir seminer düzenlenmesine. Düzenlenecek olan seminerde İmar Barışı uygulamasının olumlu ve olumsuz yönlerinin ele alınması ve uygulama hakkında Meslek grubu üyelerine bilgilendirme yapılmasına.27.06.2018.03


Haber Tarihi : 19/7/2018
Paylaş