KARAR: 1
Gündemin birinci maddesi olarak yapı kooperatiflerine kredi olanakları görüşüldü.
Yapı Kooperatiflerine onaylı inşat projeleri olması halinde herhangi bir inşaat seviyesi aranmaksızın banka kredi imkânları bulunmaktadır.
Onaylı inşaat projelerinin bulunması halinde kredi kullanabilecek kooperatiflerin ilgili bankalar hakkında komite başkanlığımızdan bilgi alabilecekleri hususunun duyurulmasına. 21.10.2010.20
KARAR: 2
Meslek grubu üyelerimize yönelik kahvaltılı grup toplantısı düzenlenmesine. Toplantı tarihinin bir sonraki komite toplantımızda belirlenmesine ve toplantımıza Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanımızın davet edilmesine.  21.10.2010.20
KARAR: 3
Mesleki sorunlar tartışıldı. 21.10.2010.20
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 21.10.2010.20
Haber Tarihi : 28/10/2010
Paylaş