KARAR:1

Meslek grubumuzdaki Matbaa ve Basım sektöründeki üyelerimizle sektörel bazda sorunlarını görüşmek üzere birlikte toplanıldı. 

Belediyelerin aldığı ilan ve reklam bedelleri (broşür,afiş,tabela,araç giydirme vb.) hakkında Bakanlar Kurulunca alınan 2014/5896 sayılı kararı ile alınacak vergiler için alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. Belediyemizce alınan bu bedeller en üst sınırdan değerlendirilmektedir. Bu durum şehrimizde basım işini yapan, bu ürünleri yaptıran ve dağıtan tüm işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Şehrimiz ekonomisini doğrudan etkileyen bu durum; İşletmelerin ticari faaliyetlerini en geniş şekilde yapabilmeleri için söz konusu tarifenin en düşük tarifeden değerlendirilmesini talep etmekteyiz. Konunun daha detaylı görüşülmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Ticaret Odamızın görevlendirdiği komisyon için randevu talep etmekteyiz. Belediyenin almış olduğu reklam bedellerini bildiren tarife çizelgesi ekte sunulmuştur.12.07.2018/05

 

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

            Malumat hasıl olduğuna, çevreye daha duyarlı işletme ve fabrikaların olması konusunda Çevre Komisyonu tarafından çalışmalar yapılmasına.12.07.2018/05

 

KARAR:3

            Basit usulde vergilendirilen vergi mükelleflerinin kullanmış olduğu resmi matbu evraklarının da bulundukları il içerisindeki yetkili matbaalar tarafından basımının yapımının sağlanması konusu görüşülüp, değerlendirildi.12.07.2018/05
Haber Tarihi : 20/7/2018
Paylaş