KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 30/05/2018 tarih ve 2014/1170 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 17 yıllık mesleki kıdemi bulunan “elektrik tesisatçısı” ve “telefon ve telgraf tesisatçısı” olarak çalışan bir kişinin 30.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin,  aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.07.2018/04

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/06/2018 tarih ve 2018/255 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 03/12/2016 ile 11/02/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak elektrikçi olarak çalışan 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçinin Şubat 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.07.2018/04

 

KARAR:3

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.12.07.2018/04

Haber Tarihi : 20/7/2018
Paylaş