KARAR:1

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçe tanzim işlemlerinde hataların ortadan kalkması için adres kodunun girilmesine bağlı olarak;  Ada, pafta, parsel ve metrekare bilgisinin otomatik olarak poliçeye eklenmesi hususunda gerekli yapının sağlanması talebimize istinaden, Doğal Afet Sigortaları Kurumundan gelen 26.06.2018 tarih ve 22988 sayılı, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden gelen 03.07.2018 tarih ve 2018/2830 sayılı cevabi yazılar görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.19.07.2018/04

 

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, alacak sigortasının tanıtımı hakkındaki 12.07.2018 tarih ve 10645 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, öncelikle Meslek Komitemize ve daha sonra da sigorta acentelerine bilgilendirme toplantısı yapılmasına.19.07.2018/04

 

KARAR:3

Yanıltıcı reklamla haksız rekabete yol açma konusu görüşüldü. Bahsi geçen acenteden bilgi alınması ve tekrar değerlendirilmesine karar verildi.19.07.2018/04

 

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.07.2018/04

 

KARAR:5

            Dilek ve temenniler dinlendi.19.07.2018/04
Haber Tarihi : 30/7/2018
Paylaş