KARAR:1

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (30.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “Yaş  Sebze- Meyve ve Kuru Gıda Toptancıları”  olarak  kullanılmasını, arz ederiz.19.07.2018.04

            KARAR:2

Çevre Komisyonun çalışmaları ile ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların görüşülmesi,

Şehrimizde bulunan Sebze ve Meyve halinde çöplerin sebze, meyve  atıklarının  atılabileceği bir alanın olmamasından dolayı esnafımızı ve üyelerimizi mağdur etmektedir. Konu hakkında Odamız Çevre Komisyonu tarafından bir çalışma yapılmasını rica etmekteyiz.19.07.2018.04


Haber Tarihi : 30/7/2018
Paylaş