KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk  Mahkemesi’nin 2018/292  Esas Sayı ve 11/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 03/07/2014 ile 13/03/2015 tarihleri arasında makine bakımcısı olarak 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçinin Mart 2015 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının Sendikalı ve Sendikasız fark etmeksizin o tarihteki asgari ücret miktarının %20 fazlasına kadar  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24/07/2018.04

KARAR:2

Otomasyon hafta ile ilgili dış paydaşlar belirlenip komite üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak İlimizde makine ve otomasyondaki durumunun raporlanmasına.Rapora göre dış paydaşlar ile görüşülmesi.24.07.2018.04

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24/07/2018.04

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.24/07/2018.04


Haber Tarihi : 2/8/2018
Paylaş