KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Ünye 1.Asliye Hukuk Mahkemesi  2016/542 Esas sayı ve 21/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü. 

Dava konusu, 2016 yılında ahşap kalıpçı ustası yada ahşap kalıpçı işçisi olarak çalışan bir kişinin günlük 75TL (yetmişbeştürklirası) , aylık 2250TL (ikibinikiyüzellitürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.25.07.2018.04

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.08.2018.04

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.25.07.2018.04


Haber Tarihi : 2/8/2018
Paylaş