KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi’nin 2017/480 Esas Sayı ve 28/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15/09/2005 - 01/06/2017 tarihleri arasında yaklaşık 12 yıl kadar aşçı başı olarak görev yapan bir kişinin Haziran 2017 tarihinde alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.000-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.07.2018/06

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/124 Esas Sayı ve 20/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 9 yıllık mesleki kıdemi bulunan aşçı olarak çalışan işçinin 19/12/2016 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.000-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.07.2018/06

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/397 Esas Sayı ve 27/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 08/05/2014 ile 10/05/2018 tarihleri arasında, yaklaşık 4 yıl kadar aşçı yardımcısı olarak çalışan bir işçinin 10/05/2018 tarihinde alabileceği emsal ücretin,  aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1.800-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.07.2018/06

 

KARAR:4

TOBB’nin, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi üzerine kapalı alan tanımı konusunda standart bir uygulamanın getirilmesi talebimize istinaden gelen 10499 sayı ve 10/07/2018 tarihli cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.25.07.2018/06

 

KARAR:5

Turizm Komisyonunun Gastronomi Bölümüyle alakalı çalışmalarının, komitemizle birlikte yürütülmesi ile ilgili Genel Sekreterliğin 757 sayı ve 16/07/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Turizm  Komisyonunun  Gastronomi  Bölümüyle  alakalı  çalışmalarının, komitemizle birlikte yürütülmesinin uygun olduğuna.25.07.2018/06 

 

KARAR:6

            5. Meslek grubu üyelerinin faal üyelerine verilmek üzere Odamızın yeni logosunun yer aldığı çerçeveli SATSO üye levhalarının basılarak komitemize teslim edilmesi ve komitemiz tarafından dağıtımının yapılmasına.25.07.2018/06

Haber Tarihi : 8/8/2018
Paylaş