KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen 29.Meslek Komitesinin 19.07.2018 tarih ve 4/3 nolu, rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı sorunlarla ilgili Ağustos ayı içerisinde Komitemizle ortak toplantı yapılmasıyla ilgili kararı görüşüldü.

28 Ağustos 2018 Salı günü saat 14:00’de ortak toplantı yapılmasına.06.08.2018/06

 

KARAR:2

            Temmuz ayı toplantımızda planladığımız, sektör sorunlarını görüşmek üzere özel hastanelerin Ağustos ayı toplantımıza komitemiz tarafından davet edilmesi hususunun ertelenerek, özel hastanelerin Eylül ayı toplantımıza komitemiz tarafından davet edilmesine.   06.08.2018/06

 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.08.2018/06

 

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.06.08.2018/06

Haber Tarihi : 11/8/2018
Paylaş