KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2009/219 esas sayı  ve 29.09.2010 tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. Dava  konusu  6 yıllık  bir kepçe operatörünün  aylık net ücreti 2009 Yılı ilk altı ayı için  477.18-TL (DörtyüzyetmişyediLiraonsekizellikuruş), 2009 Yılı ikinci altı yılı için ise 496,53-TL (DörtyüzdoksanaltıLiraelliüçkuruş) olarak bildirilmesine.04.11.2010.22
KARAR: 2
Meslek Komite Üyemiz Sayın Birol KESER'in toplantılara iştirak etmemesinden dolayı Komite Üyeliğinden düşürülmesine ve ilk yedek olan Ali KASIM'ın davet edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 04.11.2010.22
KARAR:3
Bundan sonraki Meslek Komitesi toplantılarımıza Meslek Komite Yedek Üyemiz Çevre Mühendisi Sayın Tayfun ÇENGELCİK'in davet edilmesine. 04.11.2010.22
KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.11.2010.22
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi. 04.11.2010.22
Haber Tarihi : 10/11/2010
Paylaş