KARAR:1

Yanıltıcı reklamla haksız rekabete yol açma konusu görüşüldü.

Bahsi geçen acenteden alınan bilgi ve yapılan değerlendirmelere göre  ekte sunulan evrakların Hukuk Servisi tarafından incelenmesi için Yönetim Kuruluna arzına ve konu hakkında gerekli    çalışmaların yapılmasına.16.08.2018/05

 

KARAR:2

TÜVTÜRK tarafından sigorta tanzim edilmesi hususu görüşüldü.

Ekte sunulan belgeler çerçevesinde haksız rekabete yol açan firma ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazı yazılmasına.16.08.2018/05

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin alacak sigortasının tanıtımı hakkındaki 12.07.2018 tarih ve 10645 sayılı yazısı görüşüldü.

İlgili yazıda bahsi geçen alacak sigorta tanıtımı hakkında Odamızda bilgilendirme yapılması için Coface firmasının davet edilmesine. İlgili tanıtım toplantısın Komitemiz ile birlikte ortak bir tarihte ve saate yapılmasına konu hakkında Ticaret ve Belgeler Servisinin komitemiz ile istişare halinde olmasına.16.08.2018/05

 

KARAR:4

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) seçimlerinde yeni seçilmiş olan Yönetim Kurulunun Başkanının ve Yönetiminin davet edilmesine.Davet programına Odamız meslek grubu üyelerininde davet edilmesine  söz konusu davet için Meslek Grubu üyelerimize mail ve sms ile bilgilendirme yapılmasına.16.08.2018/05

 

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.08.2018/05

 

KARAR:6

            Dilek ve temenniler dinlendi.16.08.2018/05
Haber Tarihi : 5/9/2018
Paylaş