KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2018/148 Esas sayı ve 27/07/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı işyerinde ustabaşı olarak çalışmaya başlayan, 6 yıllık kıdemi bulunan  “dış cephe mantolama ve ısı yalıtım ustası” olarak çalışan bir kişinin 21/07/2017 tarihi itibariyle alabileceği, net ücretin (1604.00.- TL) brüt ücretin (2029.50.- TL) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.08.2018/05

KARAR:2

Ülke çapında dövizde yaşanan dalgalanmadan önce kamu kuruluşları ile sabit fiyattan sözleşme yapan Müteahhit meslektaşlarımızın en azından temel inşaat girdileri için fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için TOBB’ a yazı yazılmasına. 29.08.2018/05

KARAR:3

Piyasadaki fiyat istikrarsızlığından dolayı, hazır bitmiş durumda bulunan, Gayri Menkullerin fiyatlarının daha da düşeceğini bekleyen nihai tüketicilere bu düşünce tarzının doğru olmadığını, ilk fırsatta malzeme ve işçiliklere gelen fiyat farklarının bitmiş haldeki Gayri Menkullere de yansıyacağını ve fiyat artışlarının olacağını bir basın bülteni ile duyurulmasına. 29.08.2018/05

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.08.2018/05

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi. 29.08.2018/05


Haber Tarihi : 11/9/2018
Paylaş