KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 92464751-755.99/E.5901 sayı ve 15/08/2018 tarihli, asfalt kazıyıcı iş makinesinin değerinin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazı ile talep edilen, “Sakarya İli Su Kayıplarının Azaltılması Projesi 2. Bölge İnşaatı” işi kapsamında kullanılmak üzere; Ekte teknik bilgileri verilen 16.05.2016 tarihinde temin edilen 2015 veya 2016 model hiç kullanılmamış (sıfır) Asfalt Kazıyıcı İş Makinesinin, Ekim 2018 tarihine kadar yaklaşık 135.000 m2 asfalt kazısı yaptıktan sonra tüm bakımları yapılmış şekilde ve buna ilaveten yedek olarak hiç kullanılmamış 1 tam takım kazıcı / delici elmas uçları, konveyör bandı ve üzerinde bulunan miktar kadar palet pabucunun da dahil edilmek suretiyle tespit edilen güncel piyasa değerinin 210.000Euro-230.000Euro arasında olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.06.09.2018/07

 

KARAR:2

Komitemiz tarafından, Odamız Çevre Komisyonuna önerilen konularla ilgili olarak Çevre Komisyonunun aldığı kararlar görüşüldü.   

Malumat hasıl olduğuna.06.09.2018/07

 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.09.2018/07

 

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.06.09.2018/07

Haber Tarihi : 16/9/2018
Paylaş