KARAR:1

Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03/09/2018 tarih ve 12919 sayılı, 04/09/2018 tarih ve 12970 sayılı eğitim yardımı ile ilgili yazıları görüşüldü.

Yapılacak yardımlar,  Odamız üyesi 10 firmayı geçmeyecek şekilde alınacak indirim oranına göre komite tarafından belirlenecektir.07.09.2018/07

 

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.09.2018/07

 

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.07.09.2018/07

Haber Tarihi : 16/9/2018
Paylaş