KARAR: 1
Bir önceki  Toplantıya katılan Odamız Tüketici hakem heyeti temsilcisi Behlül BAYRAK'ın tüketici hakem heyetinin  çalışmaları hakkındaki konuşması değerlendirildi. 11.11.2010.21
KARAR: 2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2010/44  esas sayı  ve   21.09.2010   tarihli  ,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.  
7 yıllık tecrübeye sahip bir makine teknisyeninin   2009  yılının 2.ayı itibari ile  aldığı  aylık ücret  net 602 TL (altıyüzikitürklirası)  olarak bildirilmesine. 11.11.2010.21        
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 11.11.2010.21
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 11.11.2010.21
Haber Tarihi : 29/11/2010
Paylaş