KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Fatih ÇAPOĞLU’nun 11.08.2018 tarih ve 1801454549 sayılı, son dönemde ilimizdeki market toptancılarının satış yapmamalarıyla  ilgili CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuru yazısı görüşüldü.

Şikayet dilekçesinde ismi geçen firmaların, şikayet tarihinde şikayete konu olan raflarında etiket olmaması ve satış yapmamalarının komitemizce  tespit edilemediği, ancak 10.09.2018 tarihinde komitemize sevk edilen şikayet dilekçesinden sonra komitemizin yaptığı araştırma sonrasında söz konusu firmaların raflarında etiket olduğu ve satış yaptıklarının tespiti yapılmıştır. Bunun söz konusu şikayeti yapan kişiye bildirilmesine.26.09.2018.07

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/284 Esas Sayı ve 16/07/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 4 yıllık kıdemi bulunan ve satış danışmanı olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı mart ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise  o tarihteki asgari ücret miktarı  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.09.2018.07

 

KARAR:3

T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının, gıda taşımacılığı yapan firmaların kamyonlarının şehir içine giriş izinleri ile ilgili talebimize istinaden gelen 12/09/2018 tarih ve 29122 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.26.09.2018.07

Haber Tarihi : 5/10/2018
Paylaş