KARAR:1

Serdivan Belediye Başkanlığının 19/09/2018 tarih ve 66003887-312.99-475-6305 sayılı yapay kaya imalatı ile ilgili birim fiyat ve teknik şartnamesinin bildirilmesi hakkındaki yazısı görüşüldü,

Söz konusu yapay kaya imalatının birim fiyatının işçilik, malzeme, nakliye ve herşey dahil  1750TL/m2 olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.26/09/2018/06

KARAR:2

Şehrimizde faaliyet gösteren eksper değerlendirme firmalarının araştırılarak sektördeki sıkıntıları konuşmak üzere ortak bir toplantı düzenlenmesine, Şehrimizdeki gayrimenkul değerlendirme işlerini yine şehrimizde faaliyet gösteren değerlendirme firmaları tarafından yapılmasına, Şehrimiz dışarısından gelen firmaların şehrimizi tanımadıkları için verilen değerlerin piyasaların çok altında olmasından dolayı meslek grubumuzda bulunan esnaflarımızın zarara uğradıkları konu hakkında gerekli çalışmaların yapılmasına ve konu hakkında komitemize bilgi verilmesine.26/09/2018/06

KARAR:3

Workınton ofis çözümleri firmasının sunumunun yapılması,

Söz konusu sunum yapılmış ve konu hakkında ilgili firma Odamız ek hizmet binaları tamamlandıktan sonra tekrar görüşülmesine.26/09/2018/06

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26/09/2018/06

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.26/09/2018/06


Haber Tarihi : 23/10/2018
Paylaş