KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi  10/09/2018 tarih ve 2018/95 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 02/04/2018 ile 11/01/2018   tarihleri arasında teknik lise mezunu olup 5 yıl kadar CNC operatörü olarak çalışan bir işçinin 11/10/2018 ayında  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.03/10/2018/08
KARAR:2
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğünün 10/08/2018 tarih 93209155-755.03.06 sayılı Alüminyum Gövdeli Vagon İmalat Atölyesi işinde kullanılmak üzere 70cm*70cm:5cm kompozit (CTP) ızgara (tek taraflı kumlu formda yüzeyli) imalat fiyatı görüşüldü.
İlgili yazıda bahsi geçen70cm*70cm:5cm kompozit (CTP) ızgara (tek taraflı kumlu formda yüzeyli) imalat fiyatının mTül fiyatının 43.00TL (kırküçtürklirası) olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma yazılı bildirilmesine.03/10/2018/08
KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi  07/09/2018 tarih ve 2015/1635 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 30/02/2018   tarihleri arasında Çelik konstrüksiyon işçisi olarak görev yapan bir işçinin aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.03/10/2018/08
KARAR:4
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Baysal Orman Ürünlerinin yardım talebi hakkındaki yazısı görüşüldü,
İlgili yazının Meslek Komitemiz yetkisi dahilinde olmadığına, Yönetim Kurulumuz nezdinde gerekli çalışmanın yapılmasına.03/10/2018/08
KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 03/10/2018/08
KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi. 03/10/2018/08


Haber Tarihi : 23/10/2018
Paylaş