KARAR:1
Meslek grubumuz alt gruplarına yönelik NACE çalışması yapıldı. Sonuçların Yönetim kuruluna arzına. 25.11.2010.21
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 25.11.2010.21
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 25.11.2010.21
Haber Tarihi : 2/12/2010
Paylaş