KARAR: 1
Meslek Komitemizce, Meclis Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanımızın da katılımlarıyla, Sakarya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Temsilcileriyle, ilimizde okuyan üniversite öğrencilerinin sorunlarının ele alınacağı bir toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.29/11/2010.22
KARAR: 2
Komitemize havale edilen, Hendek Belediye Başkanlığı'nın, kamulaştırmaya esas taşınmazına değer tespit talep eden yazısı olup görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Sayın Emrullah TERZİOĞLU tespit edeceği fiyatın adıgeçen Başkanlığı'na bildirilmesine.29/11/2010.22
KARAR: 3
Meslek Komitemizce grubumuz üyelerine ziyarette bulunulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.29/11/2010.22
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29/11/2010.22
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.29/11/2010.22

32. Meslek Komitesi 29 Kasım 2010 Pazartesi  günü Toplantı Kararları

Haber Tarihi : 3/12/2010
Paylaş