KARAR: 1
Meslek grubumuz alt gruplarına yönelik NACE çalışması yapıldı. Meslek Grubumuzda yer alan  ve yeterli çoğunluğa sahip olduğu  tespit edilen Makine imalatçılarının ayrı bir meslek grubu kurabileceği  hususunun Yönetim kuruluna arzına. 26.11.2010.21
KARAR: 2
Bir sonraki toplantımızın 22.meslek komitesi ile birlikte yapılmasına. 26.11.2010.21
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 26.11.2010.21
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 26.11.2010.21

 

Haber Tarihi : 3/12/2010
Paylaş