KARAR:1

Tanwood Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş Sakarya Şubesinin fire Zahiyat oranları hakkındaki yazısı,

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde ürün kalitesinin çok yüksek standartlarda olmasından ve üretim aşamalarında ağaç kurutma esnasında, kuruduktan sonra ağaç dönmesi ve çatlaması gibi işlemlerden dolayı oluşan fireden daha sonra ışıl işlem esnasında ağacın kendini çekmesinden ölçümün daralıp ufalmasından meydana gelen zayiattan dolayı düşen budakların ayıklanmasından dolayı imalat esnasında üretilecek forma gelirken oluşan ölçü firesinden ve kalite ayıklamasından kaynaklı oluşan ortalama %45 ve %55 arası  fire ve zayiat oluşabileceği kanaatine varılmıştır.24.09.2018.06

KARAR:2

Dastaş Demircioğlu Ağaç San ve Tic.A.ş’nin fire oranlarının yeniden değerlendirilmesi hakkındaki yazısı,

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Dünyada ve Türkiye’deki tomruk kalitesinin düşmesi nihayi ürün kalitesinin çok yüksek standartlarda olmasından ve üretim aşamalarında tomruk boylama, kesim payı bırakma, tomruk kapuk alma ve düzeltme soyma firesi, kurutma firesi, son çapak alma tomruk göbek firesi,  pres fireleri ve nihai ürün ebatlama fireleri olarak bir çok safhada üretim zayiat verilmesi dolayı 1 metreküp tomruktan 0.280 metreküp ile 0.350 metreküp kontrplak üretebileceğini ve ortalama %65 ile %72 arasında fire ve zayiat verebileceği kanaatine varılmıştır. 24.09.2018.06

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 24.09.2018.06

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi. 24.09.2018.06


Haber Tarihi : 8/11/2018
Paylaş