KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi  27/09/2018 tarih ve 2018/136 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 20 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve sanayi tipi kazan üretimi yapan bir işte kazan yapımcısı olarak çalışan bir işçinin 2017 yılı ekim ayı itibari ile  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.15/11/2018.11

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi  12/10/2018 tarih ve 2017/1142  Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; Endüstriyel mutfak ustası olarak çalışan ve ortalama 11 yıllık mesleki kıdemi bulunan bir kişinin 2015 yılı kasım ayı itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.15/11/2018.11

KARAR:3

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü.

Söz konusu Meslek grubu üyelerimiz ile ilgili veri güncelleme forumlarının Odamız kuryesi tarafından dağıtılmasına bulunamayan Meslek Grubu üyelerimizin komitemize bildirilmesine.15/11/2018.11

KARAR:4

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. 15/11/2018.11

KARAR:5

İmalat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden gelen şikayetlerde 19.03.2018 tarihinde gelen Elektirik faturasında aktif enerji bedeli 0,219735 TL dir,  Aynı üyemize 16.11.2018 tarihinde gelen Elektirik faturasında aktif enerji bedeli 0,382630 TL olmuştur,  söz konusu faturalar arasındaki artış %74,13 oranında olmuştur. 8 aylık sürede oluşan bu artış enflasyon oranının çok üzerindedir üyelerimizden bu konu ile yoğun şikayetler  vardır.Fiyatların her ay farklılık göstermesinden dolayı  İmalat sanayinde birim fiyat oluşturmada zorluk yaşanmaktadır. Söz konusu şikayetler hakkında gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili Bakanlık nezninde girişimlerde bulunmak üzere TOBB’a yazı yazılmasına. 15/11/2018.11Haber Tarihi : 29/11/2018
Paylaş