KARAR:1

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü. Bu konuyla ilgili olarak dergi dağıtımında olduğu gibi evrakların tekrar dağıtılması ve dağıtım sonrası evrak doldurulduktan sonra üyelerin mail, faks ve whatsapp üzerinden geri bildiriminin yapılması hususunda üyelerin bilgilendirilmesine

Söz konusu Meslek grubu üyelerimiz ile ilgili veri güncelleme forumlarının komite üyelerimiz tarafından teslim alınarak gerekli çalışmaların yapılmasına.14.11.2018.08

KARAR:2

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. 14.11.2018.08

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 14.11.2018.08

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi. 14.11.2018.08


Haber Tarihi : 10/12/2018
Paylaş