KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2010/361 esas sayı  ve 24.11.2010 tarihli,  hazır beton sektöründeki 16 yıllık tecrübeye sahip bir jeofizik mühendisinin 02/07/2009 tarihinde alabileceği ücretin tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
Dava  konusu  16 yıllık  tecrübeye sahip bir jeofizik mühendisinin 02/07/2009 tarihinde alabileceği aylık brüt ücretin 693,00-TL (AltıyüzdoksanüçTürkLİrası)  olarak bildirilmesine.02.12.2010.23
KARAR: 2
Meslek Komitemizin 2011 Yılı toplantı takviminin aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmesine. 02.12.2010.23
06 Ocak 2011 Perşembe saat:11.00, 03 Şubat 2011 Perşembe saat:11.00, 03 Mart 2011 Perşembe saat:11.00, 07 Nisan 2011 Perşembe saat:11.00, 05 Mayıs 2011 Perşembe saat:11.00, 02 Haziran 2011 Perşembe saat:11.00, 07 Temmuz 2011 Perşembe saat:11.00, 04 Ağustos 2011 Perşembe saat:11.00, 08 Eylül  2011 Perşembe saat:11.00, 06 Ekim 2011 Perşembe saat:11.00,  03  Kasım 2011 Perşembe saat:11.00, 02 Aralık 2011 Perşembe saat:11.00.     
KARAR:3
Meslek Komitemizce, ocak sahibi üyelerimize, “5995 sayılı Kanunla değişik 3213 Sayılı Maden Kanununu 13. Maddesi gereğince, Arama Dönemi Üretim İzni veya İşletme İzin tarihi 01.07.2010 tarihinden önce olan ruhsat sahiplerince Çevre Uyum Teminatının 31.12.2010 tarihi mesai bitimine kadar yatırılması,
Ayrıca, 30.06.2010 tarihinden sonra Arama Dönemi Üretim İzni veya İşletme İzni talep edilen ruhsatlar için Çevre Uyum Teminatının yatırılması zorunludur.
Aksi halde Maden Kanunun 13. Maddesi hükümleri uygulanacaktır.” Duyurusunun e-mail ve sms ile yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 02.12.2010.23
KARAR:4
Meslek Komitemizce, maden ocakları ruhsatlarının  İl Özel İdaresi'nce verilmesine başlanacağından, bu geçiş esnasında oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak komite yedek üyemiz Çevre Yüksek Mühendisi Tayfun ÇENGELCİK'in da katılımlarıyla İl Özel İdaresi Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fethi SARIOĞLU'nun ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 02.12.2010.23
Haber Tarihi : 14/12/2010
Paylaş