KARAR: 1
Komitemize havale edilen ve beyaz et sektöründeki yaşanan sorunların  ele alındığı  ŞENPİLİÇ A.Ş.'nin 27 10 2010 tarihli  dilekçesi  görüşüldü.
Et tavukçuluğu sektörünün en önemli sorunlarından olan ;
1-Kümes ruhsatlarında orman sınırlarına 150 m mesafe şartı aranması
2-Sektördeki işletmeler için alınması istenen  ÇED raporuna esas teşkil eden  işletme büyüklüğünün sektör için çok küçük olarak belirlenmesi
3-Üretim maliyetinin %70 ‘i  olan yem hammadesinin  temininde yaşanan sıkıntılar,
Hususlarındaki sorunların çözümü için   TOBB'ne yazı yazılmasının yönetim kuruluna arzına.   01.12.2010.22
KARAR:2
Şehrimizin en önemli ekonomik dinamiği olan  Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık sektörü, şehrimizin  büyükşehir belediyesi olması nedeniyle  mevzuat gereği büyükşehir sınırları içerisinde  besicilik, kesimhane imalathane gibi alanlarda ruhsat sorununun  baş göstermesi ile büyük sıkıntıya girmiştir.
İlimizdeki bu sektörün geleceğinin belirlenmesi için söz konusu ruhsat mevzuatında olumlu değişikler içerecek şekilde yeniden düzenlenme yapılması   için ilgili kurumlara  yazı yazılması hususunun yönetim kuruluna arzına. 01.12.2010.22
KARAR: 3
Meslek grubumuzdaki et süt beyaz et avcılık alanlarındaki  genel sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüleceği kahvaltılı Meslek grubu toplantısının düzenlenmesine.
Toplantı tarihinin 11 Aralık Cumartesi saat : 10.00  ve toplantı  yerinin Güreser Restoran olmasına ve toplantının meslek grubu üyelerimize e-mail yoluyla duyurulmasına,
Hususlarının müsaadeleri ve gereği için yönetim kuruluna arzına. 01.12.2010.22
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.12.2010.22
Haber Tarihi : 14/12/2010
Paylaş