KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14/11/2018 tarih ve 62440744-101.10.02-E.451406 sayılı 2018 yılı maden satış fiyatları hakkındaki yazısı görüşüldü.

Yazı ekindeki ilgili liste incelenmiş olup, İlimizde çıkan madenlerle ilgili 2018 yılı rayiç fiyatlarının,

 DETAY MADEN CİNSİ Tüvenan satış fiyatı Konsantre/zenginleştirilmiş      (TL/TON)   satış fiyatı (TL/TON)

IIAGRUBU Agerega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar 

  

  KALSİT  5,00 TL   10,00 TL

  DOLOMİT  5,00 TL   10,00 TL

  KALKER  5,00 TL   10,00 TL

  GRANİT  6,00 TL   12,00 TL

  ANDEZİT  6,00 TL   12,00 TL

  BAZALT  6,00 TL   12,00 TL

olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.06.12.2018/10

KARAR:2

03 Aralık 2018 Pazartesi günü Odamızda Meslek Komitesi Başkanları ile gerçekleştirilen toplantı ile ilgili konuşuldu ve değerlendirme yapıldı.06.12.2018/10

 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.12.2018/10

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.06.12.2018/10

Haber Tarihi : 23/12/2018
Paylaş