KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesinin 2018/315 Esas sayı ve 17/10/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 2018/Ağustos ayında  markette hamal olarak çalışan bir işçinin  alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.10.2018.08

 

KARAR:2

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü.

Meslek grubumuzda üye sayısının çok fazla olması sebebiyle Odamız tarafından tekrar bir çalışma yapılmasına.31.10.2018.08

 

KARAR:3

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır.31.10.2018/08

 

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.31.10.2018/08

 

KARAR:5

            Dilek ve temenniler dinlendi.31.10.2018/08
Haber Tarihi : 23/12/2018
Paylaş