KARAR:1
İstanbul Fuar Merkezi Salon 1'de,  Sodeks Fuarcılık A.Ş. 09-12 Aralık 2010 Renex 2010 Yenilenebilir Enerji (Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biokütle) Teknolojileri,  Enerji Verimliliği ve Yalıtım Fuarı'na Odamızca ziyaret edilmesi amacıyla,  e-mail ve sms ile ilgili meslek gruplarına bilgilendirme mesajları çekilerek, katılımın olması halinde fuara iştirak edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 03.12.2010.25
KARAR:2
Komitemizce, “2011 Doğalgaz Futbol Turnuvası” hazırlık çalışmalarına başlanılmasına. 03.12.2010.25
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.12.2010.25
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.03.12.2010.25
Haber Tarihi : 14/12/2010
Paylaş