KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.09.2018 tarih ve 30730 sayılı yazısı görüşüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan 2019 yılı Personele Dayalı Doğrudan Hizmet Alımı kapsamında, yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere 1 öğün (4 kap) brüt yemek bedelinin 15 TL olarak ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.02.11.2018/09

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.10.2018 tarih ve 2018/492 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı işyerinde 31/10/2014 ile 23/06/2018 tarihleri arasında, aşçı yardımcısı olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin  Haziran 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının  sendikalı ve sendikasız olarak,  aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1.800-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.11.2018/09

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin  22.10.2018 tarih ve 2016/698 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 6 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve “Aşçı – Kısım Şefi”  olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 28/09/2016 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1.500-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.02.11.2018/09

 

KARAR:4

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü. Veri güncelleme formları ve yeni üye kayıt levhaları da komitemiz tarafından dağıtılacaktır.02.11.2018/09

 

KARAR:5

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. 02.11.2018/09

 

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.11.2018/09

 

KARAR:7

            Dilek ve temenniler dinlendi.02.11.2018/09
Haber Tarihi : 23/12/2018
Paylaş