KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2017/1296 Esas sayı ve 09/10/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 10 yıllık mesleki kıdemi bulunan “iklimlendirme soğutma teknikeri ve mekanik takım lideri” olarak çalışan bir kişinin 03/08/2017 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının % 50 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.11.2018/10

 

KARAR:2

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü. Komitemiz tarafından  10 Kasım 2018 Cumartesi günü başlayarak, her cumartesi günü  üye ziyaretleri ile veri güncelleme bilgileri alınacaktır ve aynı ziyaretlerde yeni üye kayıt levhaları da dağıtılacaktır.07.11.2018/10 

    

KARAR:3

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. 07.11.2018/10    

 

KARAR:4

Meslek grubu üyelerimiz arasında iletişim ve dayanışmayı arttırmak adına futbol turnuvası düzenlenmesine karar verilmiştir. Gerekli ön çalışmalar komitemiz tarafından yapılacaktır.07.11.2018/10  

 

KARAR:5

OHAL Döneminden kalma şehir girişlerindeki kontrol noktalarının  görev yapmadığı zamanlarda da yolun daraltılmış olarak bırakılması trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Konunun bir yazı ile Sakarya Valiliğine iletilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 07.11.2018/10

 

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.11.2018/10 

 

KARAR:7

             Dilek ve temenniler dinlendi.07.11.2018/10
Haber Tarihi : 23/12/2018
Paylaş