KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen AGDAŞ Genel Müdürlüğünün, Erhan DEMİRBAŞ - Atılım Demir Doğrama firması hakkındaki 02.11.2018 tarihli ve 2212 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna.05.12.2018/11

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Karasu Belediye Başkanlığı İşyeri Ruhsat Biriminin, Erhan DEMİRBAŞ - Atılım Demir Doğrama firması hakkındaki 22.10.2018 tarihli ve 92176 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna.05.12.2018/11 

      

KARAR:3

Kayıt dışı ekonominin önüne geçmek adına seyyar ve araç ile çalışan ustaların, yurtdışında olduğu gibi aracıyla beraber vergi mükellefi olmasıyla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazı yazılmasına.05.12.2018/11

 

KARAR:4

Meslek grubu üyelerimize, 18. ve 34. Meslek grubu üyelerine   yönelik “Isı Pompası ve Çalışma Prensipleri”  konusunda Odamız 1 Nolu Eğitim Salonunda 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 16:00’da eğitim düzenlenmesine, meslek grubu üyelerimize,  18. ve 34. Meslek grubu üyelerine e-posta ve sms ile duyurularak  gerçekleştirilmesine, etkinlikteki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına, etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.05.12.2018/11

 

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.12.2018/11

 

KARAR:6

             Dilek ve temenniler dinlendi.05.12.2018/11
Haber Tarihi : 23/12/2018
Paylaş