KARAR:1

İbrahim AYDENİZ’in bir firma ile ilgili şikayeti hakkındaki 20.11.2018 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Şikayet konusunun çözümü için şikayet sahibi İbrahim AYDENİZ’in, tüketici hakem heyetine başvurması gerektiği kanaatimizin ilgili şahsa bir yazı ile bildirilmesine.05.12.2018.09

 

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.12.2018.09

 

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.05.12.2018.09

Haber Tarihi : 23/12/2018
Paylaş