KARAR:1 

Meslek grubumuzda bulunan tabela ve reklam sektöründeki üyelerimizle sektörel bazda sorunlarını görüşmek üzere birlikte toplanıldı.13.12.2018/10 

KARAR:2

Belediyelerin aldığı ilan ve reklam bedelleri (Işıklı ve Projeksiyonlu İlan ve Reklamlar vb.) hakkında Bakanlar Kurulunca alınan 2014/5896 sayılı kararı ile alınacak vergiler için alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. Belediyemizce alınan bu bedeller en üst sınırdan değerlendirilmektedir. Bu durum şehrimizde basım işini yapan, bu ürünleri yaptıran ve dağıtan tüm işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Şehrimiz ekonomisini doğrudan etkileyen bu durum; İşletmelerin ticari faaliyetlerini en geniş şekilde yapabilmeleri için söz konusu tarifenin en düşük tarifeden değerlendirilmesini talep etmekteyiz. Konunun daha detaylı görüşülmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Ticaret Odamızın görevlendirdiği komisyon için randevu talep etmekteyiz. Belediyenin almış olduğu reklam bedellerini bildiren tarife çizelgesi ekte sunulmuştur.13.12.2018/10

KARAR:3 

Meslek grubumuzda bulunan tabela ve reklam sektöründeki üyelerimizin kargo maliyetlerinin artmasından dolayı, kargo firmalarıyla anlaşma yapılması ve maliyetlerinin düşmesi adına ilgili meslek grubundan gerekli bilginin alınmasına.13.12.2018/10

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.12.2018/10

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.13.12.2018/10

Haber Tarihi : 23/12/2018
Paylaş