KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 2017/142 Esas Sayı ve 02/11/2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 5 yıllık kıdemi bulunan Kaynak Ustası olarak çalışan bir kişinin 19.03.2016 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının maksimum % 10 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.21.11.2018.08

KARAR:2

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü. Komitemiz tarafından üye ziyaretleri ile veri güncelleme bilgileri alınacaktır.21.11.2018.08

KARAR:3

Meslek Komitemiz tarafından Makine Emniyetinin Önemi ve Makinede neden emniyetin kullanılması gerektiğini anlatan 3 oturumlu bir etkinliğin düzenlenmesine. Etkinliğin 11 Aralık 2018 Salı günü 10.00-13.00 saatleri arasında yapılmasına. İlk oturumun “Pilz” firması ile birlikte yapılmasına söz konusu etkinlik için Odamız Ali Coşkun Toplantı salonunun tahsis edilmesine etkinlik için Meslek grubu üyelerimize Mail ve Sms ile bilgilendirme yapılmasına, Söz konusu etkinlikteki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına ve Yerel basında etkinlikler hakkında haber yapılmasına.21.11.2018.08

KARAR:4

Meslek Komitesi Üyemiz Osman KAYNAKÇIOĞLU’nun devamsızlığından dolayı komite üyeliğinden düşürülmesine sıradaki yedek üyemizin komitemize davet edilmesine. 21.11.2018.08

KARAR:5

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Erdal KIZILKAYA tarafından Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile ilgili sunum yapıldı ve konu hakkında bilgi edinildi.21.11.2018.08

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.11.2018.08

KARAR:7

Dilek ve temenniler dinlendi.21.11.2018.08


Haber Tarihi : 24/12/2018
Paylaş