KARAR:1

Odamızda 14.11.2018 Çarşamba günü  Elektrik Koruma Sistemlerinde Güncel Gelişmeler konulu Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN’ın üyelerimize yönelik verdiği seminerle ilgili yerel basında haber yapılmasına.13.12.2018/09

 

KARAR:2

Odamızda 05.12.2018 Çarşamba günü  Güç Elektroniğinde Sürücüler konulu Doç. Dr. İrfan YAZICI’nın üyelerimize yönelik verdiği seminerle ilgili yerel basında haber yapılmasına.13.12.2018/09

 

KARAR:3

Odamız Çevre ve Şehircilik Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde Komite gündemine alınan 1.Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi Sponsorluk Desteği Hakkındaki yazısı görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna.13.12.2018/09

 

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.12.2018/09

 

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.13.12.2018/09

Haber Tarihi : 24/12/2018
Paylaş