KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Nihal AKBAĞ’ın, 2 yıllık muhasebe bölümü mezunlarının müdür yetkisi alamaması ve acente açamaması konularındaki şikayetleri ile ilgili 27.09.2018 tarihli dilekçesi görüşüldü. Konu hakkında SAİK’e yazı yazılarak söz konusu talebin iletilmesine.25.10.2018.07

 

KARAR:2

TÜVTÜRK istasyonlarına konulan sigorta kabinleri konusu görüşüldü. TÜVTÜRK’ün uzun zamandır yapmış olduğu haksız rekabetin yeni bir örneği olarak muayene istasyonunun etrafına koymuş olduğu sigorta kabini ile telefonla uzaktan satış yapmakta ve muayene istasyonlarındaki tekel olan gücünü kullanarak poliçe kesmektedir. Konu hakkında SAİK’e detaylı yazı yazılarak ekine de ilgili fotoğrafın konularak gönderilmesine.25.10.2018.07

 

KARAR:3

Kobigel projelerine sigorta acentelerinin alınması için çalışma yapılması konusu görüşüldü. Kobigel’e sigorta acentelerinin de dahil edilmesi ile ilgili SAİK’e yazı yazılmasına. 25.10.2018.07

 

KARAR:4

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü. Bu konuyla ilgili olarak dergi dağıtımında olduğu gibi evrakların tekrar dağıtılması ve dağıtım sonrası evrak doldurulduktan sonra üyelerin mail, faks ve whatsapp üzerinden geri bildiriminin yapılması hususunda üyelerin bilgilendirilmesine.25.10.2018.07

 

KARAR:5

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. 25.10.2018.07

 

KARAR:6

Karar ekindeki fotoğraflarda açıkça görüldüğü üzere sigortanın promosyon malzemesi olarak kullanılmasının önüne geçilmesi hususunda SAİK’e yazı yazılmasına.25.10.2018.07

 

KARAR:7

Sigorta acentelerinin güncel sorunlarını görüşmek ve sorunların çözümü ile ilgili istişare yapmak için Kocaeli Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesinin Kasım ayı içinde ziyaret edilmesine, ziyaretle ilgili Odamız tarafından randevu alınmasına.25.10.2018.07

 

KARAR:8

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.10.2018.07

 

KARAR:9

             Dilek ve temenniler dinlendi.25.10.2018.07
Haber Tarihi : 24/12/2018
Paylaş