KARAR:1

Komitemiz yeni görev dağılımı yaparak; Komite Başkanlığına İbrahim Engin ADIYAMAN’ın, Komite Başkan Yardımcılığına Mertcan KORKMAZ’ın getirilmesine karar vermiştir.22.11.2018.08

 

KARAR:2

Son dönemde kart dolandırıcılığının fazlasıyla artmasından dolayı önlem olarak mail order sistemine kredi kartının ilk altı ve son dört hanesinin girilerek işlem yapılması konusunda,  sigorta şirketlerinin de çalışma yapması için SAİK’e yazı yazılmasına.22.11.2018.08

 

KARAR:3

            Şehirdeki bazı muhasebecilerin, sigorta satmak için aracılık yaptıkları ile ilgili üyelerimizden gelen şikayetler doğrultusunda komitemizce çalışma yapılmasına ve Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına, Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına, elde edilen bilgilerin Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğüne iletilmesine karar verilmiştir.22.11.2018.08

 

KARAR:4

Sigorta acentesi üyelerimiz tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda Türk Patent Enstitüsüne yapılan müracaat sonrasında “DEVLET DESTEKLİ KASKO” adı altında yapılan marka müracaatın Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedildiğine dair yazı görüşülmüştür. Malumat hasıl olduğuna.22.11.2018.08

 

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.11.2018.08

 

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.22.11.2018.08

Haber Tarihi : 24/12/2018
Paylaş