KARAR:1

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü.01.11.2018/09

Odamız tarafından konu hakkında tekrar bir çalışma yapılmasına.01.11.2018/09

 

KARAR:2

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. 01.11.2018/09

 

KARAR:3

Şehrimizde gıda zehirlenmeleri konusundaki artış, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümünden komitemize iletilmiştir. Konuyla ilgili komitelerin müşterek bir çalışma yaparak, Odamızda  bu konuda faydalı olacak bir toplantının, özellikle yemek üretim tesisleri ile birlikte gerçekleştirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.01.11.2018/09

 

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.11.2018/09

 

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.01.11.2018/09

Haber Tarihi : 24/12/2018
Paylaş