KARAR:1

Uzman Gıda Müşavirliği firmasının, gerçekleştirecekleri restoranlarda hijyen eğitimi ile ilgili 17.12.2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Hijyen ve gıda güvenliği konularında, daha kapsamlı bir şekilde komitemiz tarafından eğitim yapılması planlandığının ilgili firmaya yazı yazılarak bildirilmesine.19.12.2018/11

KARAR:2

Odamız Çevre ve Şehircilik Komisyonunun, komitemiz tarafından çevre ile ilgili ilettiğimiz konular hakkında yaptığı çalışmalarla ilgili yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.19.12.2018/11

KARAR:3

15.Meslek Komitesinin, komitemiz üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası, gıda güvenliği hakkında yemek üretim tesisleri ile gerçekleştirilecek toplantı ile ilgili yazısı görüşüldü.

Gıda sektörü için çalışanlara yönelik hijyen eğitimi verilmesi faydalı olacaktır. Konu hakkında 15.Meslek Komitesinin bilgilendirilmesine, Odamızca konu hakkında sertifikalı eğitim programı verilmesi hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.19.12.2018/11

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.12.2018/11

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.19.12.2018/11

Haber Tarihi : 28/12/2018
Paylaş