KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1178  Esas sayı ve 15.11.2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 3 yıllık kıdemi bulunan ve satış elemanı (75 adet gıda otomat makinalarının dolumu, boşaltılması, tamiri işlerini yapan işçidir) olarak çalışan bir kişinin 14.11.2017 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin brüt ve net tutarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise  belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.19.12.2018.10

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/392  Esas sayı ve 11.12.2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 6 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve “satış temsilcisi” olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 13.03.2016 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise  belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.19.12.2018.10

 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.12.2018.10

 

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.19.12.2018.10

Haber Tarihi : 28/12/2018
Paylaş