KARAR:1
Sağlık Bakanlığı'nın, Yönerge dahilinde ADSM ve Devlet Hastanelerinde özel diş protez laboratuarlarıyla sözleşme yaparak  kron-köprü, iskelet döküm be hareketli protez bitimini sağlamaktayken 14.04.2010 tarihinde yönerge iptaline giderek hizmetin 4734 sayılı KİK'e göre alınması için makam oluru ile yayınlanmış tebliğ ile Ülke çapında bu hizmeti veren 650 özel diş protez laboratuarları ile 20 bin çalışanını tamamen mağdur etmektedir.
Her ilde ortalama 5-15 özel diş protez laboratuarı 150 ila 500 çalışanı kendi iline hizmet verirken ihale usulü tek özel laboratuara verilmesi ilimizde 250 kişinin ülke genelinde 15 bin kişinin işsiz kalmasına neden olacaktır. İstihdam sorunu yaşayan Ülkemizde işsizliğin artması gibi, ihale usulü yapılan hizmetin insana yarar sağlamayacağı tam aksine zararlı olacağı bilinciyle insan sağlığını her zaman ön planda tutan bir meslek kuruluşu olarak yönergenin iptalinin durdurulması ve ihale usulü hizmet alınmasının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmak üzere TOBB'a yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2010.23
KARAR:2
Meslek Komitemizce, İl Özel İdaresi Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fethi SARIOĞLU ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Muzaffer ELMAS ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU'nun ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.12.2010.23                       
KARAR:3
Meslek Komitemizce, “Ağaç Dikme Kampanyası” hakkında görüş alış-verişinde bulunulmak üzere Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne ziyarette bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.12.2010.23
KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.10.12.2010.23
Haber Tarihi : 30/12/2010
Paylaş